Chicland Lounge

Sự đặc biệt của những ly Cocktail

01Sự đặc biệt của những ly Cocktail

Miên theo cảm hứng không rào cản, các loại cocktail tại Sky Bar được sáng tạo ra với những công thức đặc biệt không trùng lặp ở bất cứ đâu.

ÂM NHẠC

02ÂM NHẠC

Một giải pháp thần kỳ, một thứ ngôn ngữ không biên giới giúp gắn kết cũng như làm thăng hoa cảm xúc của con người.

reservation:

0868 599 286


Thời gian:

Chủ nhật - Thứ năm: 17:00 - 24:00

Thứ sáu - Thứ bảy: 17:00 - 1:00


Vị trí:

Tầng mái

Giải thưởng Chicland

Khám phá