Meeting room

Sự kiện

Size

Phòng họp nhỏ tầng 3: 11.57x6,9 m2 (~80m2)

Phòng Hội thảo lớn tầng 3: 11.57x13,4 m2 (~155m2)

Sức chứa
 Phòng Họp Nhỏ tầng 3Phòng Hội Nghị lớn tầng 3
Boardroom21

Theatre

Classroom

U-shape

Banquet

Dinner & Dance

Cocktail Reception

60

25

20

30

40

60

100

40

40

70

70

100

Features

Thiết kế ánh sáng Võ Trọng Nghĩa

Thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại (theo yêu cầu)

Kết nối Wifi free

Điện thoại hội nghị

Laptops, Ipads (theo yêu cầu)

Đặt phòng

+84 868 599 288

reservations@chiclandhotel.com

Thời gian
Thứ Hai - Chủ nhật: 10 AM - 11 PM